تغییرات نسخه Update 41:

  • اضافه شدن خودروهای آپدیت 1.48
  • هماهنگ شده با آخرین آپدیت بازی
  • رفع اکثر باگ‌ها و مشکلات